Menu

XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.8.2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 7.9.2016