Menu

XVI. zasadnutie MsZ - 14.5.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.5.2012