Menu

XIX. zasadnutie MsZ - 25.11.2008 - uznesenia (mimoriadne)

XIX. zasadnutie MsZ - 25.11.2008 - uznesenia (mimoriadne)

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.11.2008