Menu

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14. 9. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.9.2016