Menu

XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14. 9. 2016 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu