Menu

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 2. 11. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu