Samospráva

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 8. 10. 2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu