Samospráva

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 25.9.2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu