Samospráva

VZN č. 6/2002 o určení školských obvodov a regulácii povinnej školskej dochádzky v základných školách v závislosti od trvalého bydliska žiaka (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.8.2002 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies