Samospráva

VZN č. 5/2023 - Nar. o pohrebníctve - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá

Publikované: 23.6.2023 | Aktualizácia: 3.8.2023
Nastavenia cookies