Samospráva

VZN č. 4/2002 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.6.2002 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies