Samospráva

VZN č. 1/2003 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.2.2003 | Aktualizácia: 16.4.2020
Nastavenia cookies