Menu

VZN č. 8/2017 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2017 | Aktualizácia: 15.1.2018