Samospráva

VZN č. 8/2017 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2017 | Aktualizácia: 19.5.2020
Nastavenia cookies