Samospráva

VZN č. 8-2013-Nar. o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávke obyvateľom mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.12.2013 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies