Samospráva

VZN č. 8 /2010 – Nar. o miestnych daniach, ktorým sa mení VZN č. 12/2007 – Nar. (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 5.10.2010 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies