Samospráva

VZN mesta Stará Turá č.7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.10.2019 | Aktualizácia: 16.5.2022
Nastavenia cookies