Samospráva

VZN č.7/2016 – Nar. o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 30.8.2016 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies