Samospráva

VZN č. 7/2014 - Nar. o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.10.2014 | Aktualizácia: 25.8.2020
Nastavenia cookies