Samospráva

VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.12.2021 | Aktualizácia: 3.5.2022
Nastavenia cookies