Samospráva

VZN č. 6/2011 - Nar. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.6.2011 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies