Samospráva

VZN č. 5/2021 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (neplatné)

Publikované: 27.9.2021 | Aktualizácia: 16.5.2022
Nastavenia cookies