Samospráva

VZN č. 5/2014 Nar. o nakladaní s nájomnými bytmi na ulici Hlubockého číslo súpisné 676/1 (neplatné)

Publikované: 22.9.2014 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies