Samospráva

VZN č. 5/2011 - Nar. O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.7.2011 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies