Samospráva

VZN č. 4/2019 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nan území mesta Stará Turá.

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.7.2019 | Aktualizácia: 2.10.2020
Nastavenia cookies