Samospráva

VZN č. 4/2013 - Nar. Štatút mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.4.2013 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies