Samospráva

VZN č. 3/2014 Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.6.2014 | Aktualizácia: 19.5.2020
Nastavenia cookies