Samospráva

VZN č. 2/2022 - Nar. ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 zo dňa 09.12.2021 o určení prípadov hodných osobitného zreteľa a okruhu oprávnených osôb v rámci sociálneho....

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.5.2022 | Aktualizácia: 3.5.2022
Nastavenia cookies