Samospráva

VZN č. 2/2021- Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 9.3.2021 | Aktualizácia: 7.7.2023
Nastavenia cookies