Samospráva

VZN č. 14/2012- Nar. o symboloch mesta Stará Turá a ich používaní (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 27.6.2012 | Aktualizácia: 25.8.2020
Nastavenia cookies