Samospráva

VZN č. 14/2007-Nar.o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (posledný stav textu platný ku dňu 8.12.2011) - (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.12.2011 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies