Samospráva

VZN č.11/2012 -Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 9.7.2012 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies