Samospráva

VZN č. 11/2011- Nar.o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.12.2011 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies