Samospráva

VZN č. 1/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Stará Turá

Publikované: 22.2.2021 | Aktualizácia: 9.3.2021
Nastavenia cookies