Samospráva

VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Stará Turáá

Publikované: 6.5.2019 | Aktualizácia: 2.10.2020
Nastavenia cookies