Samospráva

VZN č. 1/2015 Štatút mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.4.2015 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies