Samospráva

VZN č. 1/2012 – Nar. ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 – Nar. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.5.2012 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies