Samospráva

Výzva k ekologickej likvidácii „záhradného“ odpadu

201904091024290.20190407-173537

Mestská polícia v Starej Turej chce týmto textom osloviť majiteľov sadov, záhrad, rodinných domov a všetkých nadšencov – záhradkárov. V týchto dňoch rozbiehate svoje pestovateľské práce, sústredíte sa na upratovanie po zime, alebo ozdravujete zeleň. Uvedomujeme si, že pri tejto činnosti sa produkuje odpad. Rôzne suché konáre, či choré časti stromov, lístie a pod.

Väčšina obyvateľov nášho mesta sa prostredníctvom volených zástupcov zhodla na tom, že takzvané orezy a „záhradný“ odpad sa musia likvidovať iným spôsobom ako spaľovaním. Z tohto dôvodu MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 17/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia. V § 5 citovaného nariadenia sa okrem iného hovorí, že vypaľovanie trávy a spaľovanie komunálneho odpadu pri rodinných domoch, záhradách sadoch, poliach a vykurovanie objektov takýmto odpadom sa zakazuje.

Našim zámerom je spropagovať vyššie spomenuté informácie. Prihovárame sa k vám touto cestou, ale aj prostredníctvom letákov rozmiestnených na vstupných bránach záhradkárskych osád.  Ukladanie sankcií za nerešpektovanie § 46 zákona 372/1990 o priestupkoch považujeme za posledné riešenie. Preferujeme spôsob ekologickej likvidácie.

Pri riešení likvidácie orezov, ale aj iného odpadu môžete využiť možnosti, ktoré ponúkajú Technické služby mesta Stará Turá. Za určitých podmienok organizujú odvoz, resp. likvidáciu tohto druhu odpadu, dva krát ročne zdarma. Mimo týchto termínov je možnosť dohodnúť sa telefonicky, alebo osobne.  

Viac informácií sa dozviete na ich webových stránkach www.tsst.sk , alebo t.č.: 032/ 776 32 15.

 

MsP, Publikované: 9.4.2019 | Aktualizácia: 9.4.2019
Nastavenia cookies