Menu

Významné úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach

Významné úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach Foto:SOŠ Stará Turá

Za mesiac február a marec tohto roku získali žiaci SOŠ Stará Turá opäť viaceré významné úspechy.

V jazykových súťažiach získal Jaroslav Šopík v olympiáde z anglického jazyka 1. miesto v krajskom kole a v olympiáde z nemeckého jazyka získal Alexandar Uglieš tiež 1. miesto v krajskom kole. Výborné vedomosti obhájil Jaroslav Šopík v olympiáde z anglického jazyka aj v celoštátnom kole a vybojoval „bronzovú medailu“, je teda tretí najlepší vo svojej kategórii na Slovensku.

Na 34. ročníku súťaže ZENIT v elektronike získal v celoštátnom kole v Dolnom Kubíne výborné 2. miesto Miroslav Chalko (žiak 4. ročníka odboru informačné a sieťové technológie). Miroslav Chalko v celoštátnom kole tejto súťaže už minulý rok získal 2. miesto a predminulý rok 3. miesto. Ako odmenu si tento rok okrem dobrého pocitu, pohára a diplomu priniesol aj moderný univerzálny merací prístroj. Spolu s predošlými úspechmi a následnými odmenami v tejto súťaži má už teda veľmi slušne vybavenú domácu dielničku (štvorkanálový digitálny osciloskop, generátor funkcií a univerzálny merací prístroj).

Na medzinárodnej súťaži „Trenčiansky robotický deň 2018“ konanej v dňoch 14. a 15. februára sa zúčastnilo 47 základných a stredných škôl (z toho 6 zahraničných - Česká republika, Nemecko, Poľsko, Ukrajina a Maďarsko).
V silnej konkurencii sa nestratili ani žiaci Strednej odbornej školy v Starej Turej. Súťažili s robotmi z LEGA, ako aj s vlastnými aplikáciami pre robot ABB - hra "človeče nehnevaj sa" proti človeku spolu so strojovým videním pomocou kamery KOGNEX a pohyby robota ABB podľa pohybov človeka prostredníctvom 3D kamery KINEX. 
V kategórii Free style získal Juraj Frolo s aplikáciou pre robot ABB pekné 3. miesto a cenu riaditeľa poriadateľskej školy (SOŠ Pod Sokolicami Trenčin). Za prezentáciu robotov si žiaci SOŠ v Starej Turej vyslúžili aj ročné predplatné časopisu "DPS Elektronika od A do Z", ktorý sa zaoberá elektronikou.

Dňa 20. marca 2018 privítali v SOŠ Piešťanská, Nové Meste nad Váhom účastníkov krajského kola environmentálnej súťaže stredných škôl ENERSOL SK – ochrana prírody, využívanie alternatívnych zdrojov energií. Študenti pracovali v troch kategóriách (hlavná, tvorivá a vedľajšia). Súťaže sa zúčastnili aj 3 študenti zo SOŠ Stará Turá.
Výsledky ich prác posudzovala porota, ktorá bola zložená z pedagógov stredných škôl a z pracovníkov z praxe. Na celú súťaž odborne dohliadal aj predseda krajskej komisie súťaže za Trenčiansky kraj Ing. Ján Hargaš, PhD.
V hlavnej kategórii súťažil aj Peter Tupý (žiak 2. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie) s prácou "Vodíkový pohon automobilov - výzva pre automobilový priemysel" a v tejto kategórii aj zvíťazil - získali 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola tejto súťaže v Senici.
Ďalej v tvorivej kategórii Martin Kubíček a Michal Kubíček (žiaci 4. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie) s prácou "Inteligentný bytový skleník" tiež zvíťazili - získali 1. miesto a rovnako postupujú do celoštátneho kola tejto súťaže v Senici.

Dňa 23. marca 2018 sa v SPŠ Nové Mesto nad Váhom uskutočnilo obvodné kolo 40. ročníka súťaže SOČ (okresy Myjava, Nové Mesto a Trenčín). Zúčastnilo sa ho so svojimi 15 prácami v 8 súťažných odboroch aj 21 žiakov SOŠ. Do krajského kola tejto súťaže, ktorá sa koná 6. apríla 2018 v SOŠ Stará Turá postupuje so svojimi 13 prác našich žiakov.

Žiaci SOŠ Stará Turá ale nie sú úspešní len v technických a jazykových súťažiach, ale majú vedomosti a zručnosti v mnohých ďalších oblastiach. Tento školský rok sa zapojili aj do súťaže Expert geniality show. Je to celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí súťažia v 8 kategóriách podľa ročníka školy, ktorý navštevujú.
Do súťaže sa zapojili v kategórii O12 naši prváci a druháci a treba povedať, že sa medzi 1540 súťažiacimi z celého Slovenska nestratili. Roland Herák skončil na 3. mieste v téme Mozgolamy a Daniel Mago získal pekné 2. miesto v téme Do you speak English?. V celkovom poradí za umiestnenie v prvej stovke sa chlapci Adam Tížik, Patrik Petrák a Roland Herák stali TOP expertmi. Všetci ostatní žiaci sa umiestnili v prvej štvrtine vo výsledkovej listine a získali tak titul expert v témach, ktoré si zvolili.

Žiaci SOŠ Stará Turá dosahujú úspechy vďaka svojej šikovnosti a húževnatosti, ale aj práci ich učiteľov - vysoko nad rámec svojich povinností, ako aj vďaka výbornému vybaveniu školy získanému spoluprácou so zamestnávateľmi. Veď aj v tomto školskom roku vykonáva prax v rôznych firmách viac ako 70 žiakov. Škola má podpísané (resp. sú pripravené na podpis) duálne zmluvy s firmami Ex-Metal, Chirana T-Injecta, Chirana – Medical a Elster – Honeywell. Škola ale spolupracuje aj s ďalšími väčšími i menšími firmami, napríklad ABB, Leoni Cable Slovakia, Hella Kočovce, OMS Dojč, Motosam a Cep-Scherdel Myjava a mnohé ďalšie. Žiaci s učiteľom sa podieľajú na výrobe videorelácií pre TV Stará Turá i iné subjekty a praxujú pravidelne napríklad aj v nemocnici Myjava a ďalších organizáciách. 

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 3.4.2018