Samospráva

Vyberanie z kontajnerov

201805220126120.20180415-042512

V našom mestečku chceme mať čisto a zdravo. Za tým účelom sme si odsúhlasili Všeobecne záväzné nariadenie 17/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia a o zeleni na území mesta Stará Turá.

Často podliehame ilúzii, že stačí schváliť nariadenie platné na našom území a ten kto ho nedodrží bude potrestaný. Z obavy pred trestom sa posnaží  udržiavať čistotu a poriadok. Bohužiaľ, veci nefungujú tak jednoducho, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Okrem niektorých našich, prichádzajú aj cezpoľní občania, aby vyberali z kontajnerov na odpadky veci, ktoré sa im hodia. Nerozumieme ich pohnútkam. Iste však musia byť silné, keď nemajú obavu z trestu.

Vlastne, potrestať ich nie je tiež jednoduché. Aj keď sa podarí objasniť, že skutok spáchala konkrétna osoba a jej konanie je naozaj priestupkom, za ktorý možno uložiť sankciu, nie je isté, že pokutu (jedna z možných sankcií) zaplatia. Nemajú totiž z čoho. Možnosť potrestať ich je prakticky nulová. Preto je systém sankcií v tomto prípade nefunkčný. Nepomôžeme si ani vtedy, ak využijeme ďalšiu alternatívu, postúpiť vec na Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom.  Jediné čo nám zostáva je „dohovoriť“, aby upratali neporiadok a „odprevadiť“ ich z mesta. Vôbec však nie je isté, že sa na budúce neodvážia vrátiť a zopakovať rovnaký čin.

Dúfame, že ak im budeme takto „spríjemňovať“ život dostatočne často, prestane ich to baviť a zamieria inam. Znie to divne? Systémové opatrenia tu nebudeme rozoberať. Chceme vás poprosiť. Oznamujte nám prípady vyberania odpadkov z kontajnerov. Stačí prezvoniť tel. číslo: 0907 772 868, my vám zavoláme. Nemusíte sa predstavovať. Potrebujeme vedieť čo sa stalo, kde sa stalo a popis osôb, prípadne ev. č. vozidla a jeho farbu a typ.

 

Nastavenia cookies