Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá

Publikované: 28.4.2023 | Aktualizácia: 28.4.2023
Nastavenia cookies