Samospráva

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 23.7.2015 - uznesenia, hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu