Menu

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 18. 6. 2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.6.2015