Menu

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 7.5.2015 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 13.5.2015