Samospráva

Vandalská story

201906220443540.20190112-144655

Z času na čas sa v našich hláseniach objaví aj udalosť týkajúca sa ničenia verejného majetku. Začiatkom tohto roka si to „odnieslo“ označenie autobusovej zastávky na Mýtnej ulici. Keďže nedisponujeme vybavením ako v amerických akčných filmoch, alebo detektívnych seriáloch, hľadanie páchateľa je často veľmi zdĺhavé a komplikované.

O to viac si vážime spoluprácu s obyvateľmi nášho mesta, ktorí naberú odvahu a sú ochotní participovať na zvyšovaní bezpečnosti. Tých ostatných, chceme povzbudiť, aby neboli ľahostajní k veciam, ktoré slúžia nám všetkým.

Občania prispeli aj k vyriešeniu vyššie spomenutého skutku. Len vďaka ich všímavosti a ochote spolupracovať, sa nám podarilo zistiť totožnosť vandalov a zabezpečiť nápravu škody, ktorú spôsobili.

Ďakujeme za vašu občiansku spolupatričnosť a lojalitu k nášmu mestu!

 

 

MsP, Publikované: 22.6.2019 | Aktualizácia: 23.6.2019
Nastavenia cookies