V súťaži ZlatyErb.sk sa webová stránka mesta Stará Turá umiestnila na prvom mieste !

 Tlačová správa

Bratislava, 22. decembra 2021  

Prekvapenie v súťaži ZlatyErb.sk o najlepšiu internetovú stránku samospráv za rok 2021

Vyhlásenie výsledkov 18. ročníka súťaže ZlatyErb.sk 2021.

Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko si prvýkrát v histórii súťaže vybojovala stránka mesta Stará Turá. Zároveň Stará Turá vyhrala aj v kategórii najlepšia stránka miest a mestských častí. V kategórii obcí zvíťazili Jaslovské Bohunice. Prvenstvo zopakoval v kategórii krajov Prešovský samosprávny kraj. Cena za najlepšiu bezbariérovú stránku nebola udelená.

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok udeľovanie cien prebehlo elektronicky. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.

Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách: najlepšia stránka obcí (5 ocenení), najlepšia stránka miest a mestských častí (5 ocenení) a najlepšia stránka samosprávnych krajov (3 ocenenia). Hlavnú cenu súťaže GrandPrix eSlovensko získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz GrandPrix eSlovensko je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska udeľuje špeciálnu cenu za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv. Do súťaže sa tento rok zapojilo 74 samospráv. Porota hodnotila 59 kritérií v 11 kategóriách.

Kompletné hodnotenie a výsledky nájdete na stránke ZlatyErb.sk.


Miro Drobný, predseda súťaže

 

Zoznam ocenených:

Kategória obce:

1. miesto - stránka obce Jaslovské Bohunice

2. miesto - stránka obce Špačince

3. miesto - stránka obce Nitrianske Pravno

4. miesto - stránka obce Trnavá Hora

5. miesto - stránka obce Hažín

Súhrn výsledkov víťazov 18 ročníkov: 4 x Klátová Nová Ves, 4 x Trnavá Hora, 3 x Jaslovské Bohunice, 2 x Chocholná Velčice, 1 x Ľubica, 1 x Krivosúd-Bodovka, 1 x Ražňany, 1 x Valča, 1 x Špačince.

 

Kategória mestá a mestské časti:

1. miesto - stránka mesta Stará Turá

2. miesto - stránka mesta Hlohovec

2. miesto - stránka mesta Banská Bystrica

3. miesto - stránka mesta Poprad

4. miesto - stránka mesta Trenčín

5. miesto - stránka mesta Bratislava

Súhrn výsledkov víťazov 18 ročníkov: 10 x Bratislava, 4 x Trenčín, 2 x Martin, 1 x Banská Bystrica, 1 x Nitra, 1 x Nové Zámky, 1 x Stará Turá.

 

Kategória samosprávne kraje:

1. miesto - stránka Prešovský samosprávny kraj

2. miesto - stránka Trenčianky samosprávny kraj

3. miesto - stránka Nitriansky samosprávny kraj

Súhrn výsledkov víťazov 18 ročníkov: 12 x Prešovský kraj, 2 x Bratislavský kraj, 1 x Banskobystrický, 1 x Žilinský, 1 x Nitriansky, 1 x Košický, 1 x Trenčiansky kraj. 

 

Grand Prix eSlovensko súťaže ZlatyErb.sk 2021 - najlepšia stránka súťaže a nominácia na medzinárodnú súťaž do Hradca Králové o EuroCrest Award: 


stránka Stará Turá
 

 

 

Súvisiace odkazy

eSlovensko, o.z., Publikované: 31.12.2021 | Aktualizácia: 31.12.2021
Nastavenia cookies