Menu

Úspešne nadväzujeme na projekt „Správaj sa normálne!“

 

Projekt na Slovensku uzrel svetlo sveta v školskom roku 1999/2000. Idea sa k nám dostala z Holandska a participovala na nej štátna aj mestská polícia. Cieľom je zvýšiť dôveru medzi políciou, verejnosťou, školou a dorastom. Vyškolení uniformovaní policajti sa s deťmi rozprávajú na rôzne témy. Spomeniem len niektoré: krádeže, bezpečné zaobchádzanie s pyrotechnikou, rasizmus, vandalizmus, doprava a pod.. V našom meste sa diskusiám so začínajúcimi druhostupniarmi základnej školy venuje Štefan Tanglmayer. Myšlienka školských rozhovorov podlieha autorským právam. Preto ju v časovom rozmedzí rokov 2006 až 2013 prezentujeme pod menom „Správaj sa normálne“. V tomto období sa príslušník MsP stretol s piatakmi celkovo 234 krát. Oficiálne sa projekt skončil v akademickom roku 2013/2014. Nechceli sme sa vzdať dobre zabehnutej praxe a pokračujeme do dnes. Nie však pod oficiálnym názvom a s originálnym materiálom, ale „na vlastnú päsť“ a bez pracovných zošitov. V týchto podmienkach sa náš kolega zhováral s mládežou spolu 83 krát. Je nám jasné, že ani celkových 317 vyučovacích hodín a niekoľko stoviek oslovených detí, nezabezpečí zázrak. No Pokiaľ bude existovať možnosť, neprestaneme kráčať cestou prevencie.

Mgr. Dušan Redaj, MsP Stará Turá, Publikované: 13.12.2017 | Aktualizácia: 13.12.2017