Menu

Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach

Úspechy žiakov SOŠ Stará Turá vo vedomostných súťažiach Foto:SOŠ Stará Turá

Najlepšia SOŠ trenčianskeho kraja vo vedomostných súťažiach za školský rok 2017 / 2018 je opäť zo Starej Turej. Ale aj v tomto školskom roku mali žiaci SOŠ Stará Turá už viaceré úspechy vo vedomostných súťažiach.

V jazykových súťažiach získal Jaroslav Šopík v olympiáde z anglického jazyka 1. miesto v okresnom kole a taktiež 1. miesto v krajskom kole.
Rovnako Alexandar Uglieš v olympiáde z nemeckého jazyka získal 1. miesto v okresnom kole, ako aj  1. miesto v krajskom kole.

V súťaži ZENIT v elektronike získali v krajskom kole 1. miesto Miroslav Chalko6. miesto Lukáš Hluchý. V súťaži ZENIT v strojárstve získal v krajskom kole 3. miesto Gustav Haška a 5. miesto  Jaroslav Malek.

V súťaži ZENIT v programovaní získal v krajskom kole 8. miesto Adam Bublavý a v kategórii grafik 6. miesto Jakub Kubačka.

Okrem toho žiaci reprezentovali školu na záverečnej konferencii medzinárodného projektu SkillME v slovinskej Ljubljane konanej 4. októbra 2017 s prácou „automatizácia a strojové videnie“. Predviedli robota ABB, ako hrá hru „človeče nehnevaj sa“ proti človeku a pomáhala mu v tom špeciálna kamera „kognex“. Ich vystúpenie pred medzinárodným publikom získalo zaslúžené ocenenie.

21. novembra 2017 sa v SOŠ Stará Turá onal štvrtý ročník festivalu vzdelávania organizovaného DTI Dubnica. V tretej časti festivalu sa žiaci SOŠ Stará Turá prezentovali prostredníctvom prác. Názorne predviedli skonštruované výrobky v rámci súťaže SOČ, resp. vlastné projekty, ktoré boli ocenené na rôznych súťažiach (Robot ABB a strojové videnie, Fotovoltika riadená PLC, Automatická plniaca linka riadená PLC a Inteligentné elektroinštalácie). 

Na medzinárodnej súťaži „Trenčiansky robotický deň 2018“ konanej v dňoch 14. a 15. februára v kategórii Free style získal Juraj Frolo pekné 3. miesto s aplikáciou pre robot ABB.

Žiaci SOŠ Stará Turá nie sú úspešní len v technických a jazykových súťažiach, ale majú vedomosti a zručnosti v mnohých ďalších oblastiach. Tento školský rok sa zapojili aj do súťaže Expert geniality show. Je to celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí súťažia v 8 kategóriách podľa ročníka školy, ktorý navštevujú.
Do súťaže sa zapojili v kategórii O12 naši prváci a druháci a treba povedať, že sa medzi 1540 súťažiacimi z celého Slovenska nestratili. Roland Herák skončil na 3. mieste v téme Mozgolamy a Daniel Mago získal pekné 2. miesto v téme Do you speak English?. V celkovom poradí za umiestnenie v prvej stovke sa chlapci Adam Tížik, Patrik Petrák a Roland Herák stali TOP expertmi. Všetci ostatní žiaci sa umiestnili v prvej štvrtine vo výsledkovej listine a získali tak titul expert v témach, ktoré si zvolili.

Žiaci SOŠ Stará Turá dosahujú úspechy vďaka svojej šikovnosti a húževnatosti, ale aj práci ich učiteľov - vysoko nad rámec svojich povinností, ako aj vďaka výbornému vybaveniu školy získanému spoluprácou so zamestnávateľmi. Veď aj v tomto školskom roku vykonáva prax v rôznych firmách viac ako 70 žiakov. Škola má podpísané (resp. sú pripravené na podpis) duálne zmluvy s firmami Ex-Metal, Chirana T-Injecta, Chirana – Medical a Elster – Honeywell. Škola ale spolupracuje aj s ďalšími väčšími i menšími firmami, napríklad ABB, Leoni Cable Slovakia, Hella Kočovce, OMS Dojč, Motosam a Cep-Scherdel Myjava a mnohé ďalšie. Žiaci s učiteľom sa podieľajú na výrobe videorelácií pre TV Stará Turá i iné subjekty a praxujú pravidelne napríklad aj v nemocnici Myjava a ďalších organizáciách.

SOŠ Stará Turá, Publikované: 23.2.2018 | Aktualizácia: 23.2.2018