Úspech žiaka SOŠ Stará Turá na medzinárodnej súťaži EuroSkills 2018 v Budapešti

 

V dňoch 24. - 30. septembra 2018 približne 400 účastníkov z viac ako 27 krajín preukázalo svoje profesionálne, odborné zručnosti a talent na súťaži EuroSkills 2018, konaného tento rok v Budapešti. Súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl a stredných priemyselných škôl vo veku 17 až 25 rokov, pričom sa koná každé 2 roky. Našu republiku zastupovali talentovaní študenti z celého Slovenska. ŠIOV delegoval desať súťažiacich v deviatich profesiách. Tí boli zvolení na základe víťazstva v národnej súťaži Skills Slovakia. Svoje zručnosti na súťaži v Budapešti predviedli žiaci v odboroch, ako je elektrotechnika, informačné technológie, web dizajn, takisto nechýbali kuchári, floristi a kaderníci.

Tento ročník bol prvý, keď súťažné zadanie vôbec nebolo známe. Počas prípravy sa tak žiaci mohli spoľahnúť iba na propozície z minulých ročníkov. Po predložení zadania nasledovala diskusia v angličtine, v rámci ktorej mali súťažiaci možnosť klásť otázky a kolektívne na ne odpovedal tím tzv. expertov. Po nej nasledovala samostatná práca na zadaní, pričom na ňu prihliadala masa divákov a návštevníkov súťaže. Potom nasledovalo predvedenie a obhajoba práce, samozrejme opäť v anglickom jazyku.

V odbore elektrotechnika súťažil aj Miroslav Chalko, bývalý žiak SOŠ Stará Turá v odbore informačné a sieťové technológie (od septembra už študent VUT Brno), ktorý sa pravidelne umiestňoval na „medailových“ pozíciách v celoslovenských súťažiach v elektronike. Aj tento krát ukázal svoje vedomosti, zručnosti a talent a výborne reprezentoval nielen seba, ale aj školu, kraj a celé Slovensko, nakoľko v sobotu na slávnostnom vyhodnotení súťaže vystúpil aj so slovenskou vlajkou na stupeň víťazov a z rúk organizátorov prebral zlatú medailu za víťazstvo v tejto kategórii.

Víťazovi gratulujeme a ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu. Za dva roky by sa mala súťaž konať v Rakúsku a veríme, že naši študenti opäť dokážu svoje kvality a potvrdia aj vysokú kvalitu odborného vzdelávania u nás.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 10.10.2018 | Aktualizácia: 17.10.2018
Nastavenia cookies