Samospráva

TN_OKI_Stará Turá, u Koštiaľov, VNK,TS, NNK - oznámenie o začatí územného konania, upustenie od ústeneho konania a miestneho zisťovania VV

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.3.2022 | Aktualizácia: 28.3.2022
Nastavenia cookies