Sobota v znamení slávnostného otvorenia

Myšlienka vybudovania detského dopravného ihriska „započala“ svoju púť takmer pred 5 rokmi. S radosťou a hlavne detským nadšením i smiechom sa v sobotu 16.9.2023 pretavila v skutočnosť.

Projekt bol postupne dokončený a sobota bola tým dňom, kedy aj slávnostne uvedený do prevádzky. Najmenší "vodiči" si vyskúšali množstvo súťaží, nechýbalo malé občerstvenie a taktiež ukážka prác integrovaného záchranného systému.

Realizácia tohto projektu však nebola jednoduchou záležitosťou. Od prvotného nápadu Staroturanského okrášľovacieho spolku, cez podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z EÚ, rozvíjanie myšlienky v meste až po finalnú realizáciu to bolo náročné obdobie. Potýkali sme aj s náročnými pasážami pri budovaní, komunikácií s nadriadeným orgánom a taktiež pri dolaďovaní detailov. Všetko sme však postupne zvládli. 

A aj preto sme radi, že hlavne vďaka všetkým zúčastneným od vedenia mesta, cez architektov, občianske združenie, poslancov MsZ, zhotoviteľov firmy COLAS Slovakia i mestské organizácie sa podarilo ztmeliť kolektív angažovaných ľudí a túto myšlienku dotiahnúť do krásneho konca. 

Chcem tímto poďakovať všetkým spomenutým organizáciám a ľuďom i všetkým, ktorí si prišli sobotný deň užiť spolu s nami pri slávnostnom otvorení.

Kto tam nebol, môže si tento deň pozrieť vo videou.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 19.9.2023 | Aktualizácia: 19.9.2023
Nastavenia cookies