Samospráva

Smernica č. 7 - 2019 Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Ing. Helena Maťková, hlavná kontrolórka, Publikované: 27.9.2019 | Aktualizácia: 20.12.2019
Nastavenia cookies